Giới thiệu về SAP R/3

SAP được viết tắt của cụm từ "Systems Applications and Products in Data Processing" là hệ thống phần mềm ứng dụng doanh nghiệp chuẩn, tích hợp tất cả các quy trình sản xuất kinh doanh vào trong một nền tảng thông suốt và hiệu quả. SAP R/3 là giải pháp phần mềm tích hợp theo mô hình Clien/Server, là hệ thống mở và là phần mềm doanh nghiệp chuẩn được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới theo mô hình điện toán Client/Server.

SAP là công ty phần mềm doanh nghiệp lớn nhất và là nhà cung cấp phần mềm độc lập lớn thứ 3 trên thế giới. Hệ thống R/3 phù hợp và dễ dàng mở rộng đối với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. SAP R/3 có khả năng tuỳ biến cao, sử dụng ngôn ngữ lập trình độc quyền ABAP, dựa trên nhiều kiến trúc phần cứng và phần mềm khác nhau, chạy trên hầu hết các nền tảng như UNIX, Windows, OS/400 với các dòng cơ sở dữ liệu như Oracle, DB2, Microsoft SQL.

ERP là hệ thống bao gồm các quy trình phổ biến toàn cầu và được tích hợp trên tất các các bộ phận sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Với SAP R/3 tất cả các bộ phận như sản xuất, quản lý đặt hàng và phân phối sản phẩm được liên kết với nhau với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn, và dịch vụ cho khách hàng tốt hơn. Một kết quả chính khi triển khai SAP R/3 là việc thực thi mạnh mẽ hơn các quy trình làm cho hoạt động của doanh nghiệp tốt hơn và giúp trong việc thúc đẩy tích hợp dễ dàng hơn của các doanh nghiệp mới và các doanh nghiệp mua lại. Ví dụ như quy trình của SAP R/3 trong việc tạo ra hoá đơn được dễ dàng hơn để đọc và hiểu

Như mọi người đều biết, một hệ thống thông tin tốt thì rất tốn kém để xây dựng và khó khăn trong việc duy trì và mở rộng. Nhận thức rõ điều này dẫn tới việc các công ty sẽ quyết định bỏ tiền ra mua phần mềm ứng dụng tích hợp thay vì cố gắng tự xây dựng riêng cho mình. Việc triển khai các ứng dụng tích hợp như thế là cái tạo ra doanh thu của các bộ ứng dụng lớn cho các công ty như SAP vì SAP R/3 tích hợp nhiều ứng dụng và chúng có các tên gọi như: Ứng dụng tài chính, ứng dụng  phân phối, ứng dụng nguồn nhân lực, ứng dụng sản xuất. Do đó SAP cung cấp hầu hết mọi ứng dụng phổ biến cho các doanh nghiệp.

 Các ứng dụng của SAP R/3 được chia thành các phân hệ. Các phân hệ này có thể dùng độc lập hay kết hợp với nhau. Khả năng tích hợp các module này sẽ làm tăng lợi ích thu được của doanh nghiệp. Một số phân hệ chính của SAP R/3 là:

  • MM - Quản lý nguyên vật liệu (Materials Management): Tối iu hoá tất cả các quy trình mua hàng, giúp kiểm kê chính xác và quản lý kho,..
  • SD - Bán hàng và phân phối (Sales & Distribution): Phân hệ này hỗ trợ tất cả các hoạt động bán hàng và phân phối (liên quan đến giá cả), giao hàng đúng hạn, phân tích lợi nhuận,...
  •  PP - Phân hệ sản xuất (Production Planning and Control): Phân hệ này hỗ trợ trong việc quản lý tất cả quá trình sản xuất như sản xuất và lắp ráp theo đơn đạt hàng, quản lý chuối cung ứng,...
  •  FI - Phân hệ tài chính, kế toán (Financial Accounting): Hỗ trợ trong việc thu thập toàn bộ thông tin kế toán và tài liệu liên quan để làm báo cáo và đưa ra các thông tin sử dụng để phân tích, kiểm soát và lập kế hoạch,...
  • CO - Kiểm soát (Controlling): Giúp kiểm soát toàn bộ hệ thống kiểm soát, quy trình nội bộ của doanh nghiệp,...

 (FPT - ITC)